Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:53:03

2005-04-13 10:27:31
Fler vagnar på loken. En genomsnittlig person i den svenska arbetskraften betalade förra året 30 000 kr till de sjukskrivna. Under perioden 2000 till 2004 var i genomsnitt 14 procent av befolkningen i arbetsför ålder sjukskrivna eller förtidspensionerade, högst inom EU. Sjukskrivningarna ökar snabbare än tillväxten. Detta ska läggas till de 6 procent som kallas arbetslösa: totalt 20 procent. Utöver det finns fler kategorier personer som inte arbetade, utan svårighet nås 25 procent. Detta stora antal människor lever av bidrag från de skatter som de arbetande betalar. Dessutom, och det räknas inte in i kostnaderna, producerar de inga vare sig varor eller tjänster. Inget tyder på att ökningen ska upphöra - tvärtom visar demografin att den blir värre. Detta är vad som ligger bakom fagert tal om att hjälpa sjuka och arbetslösa: de görs beroende av det offentliga. De flesta av dem skulle både vilja och kunna arbeta med annat om de bara fick chansen. Om inte politikerna var så angelägna att köpa deras röster med pengar från de som arbetar.
Läs mer i Dagens Industri - >

<-- Home
RSS 2.0