Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-08-06, 09:49:41

2005-04-13 17:21:08
Lansering av Timbro Briefing Papers! Torsdagen den 28 april presenteras den nya skriftserien Timbro Briefing Papers, som jag är redaktör för. Johan Norberg har skrivit det första som beskriver de revolter och reformer i frihetlig riktning som nu sker i Mellanöstern. Briefing Papers ska ge information i aktuella frågor. Syftet är att tillföra fakta och analys till samhällsdebatten. De ska utkomma åtta-tio gånger per år. Välkommen till denna lansering med arabisk afton.
Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0