Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 13:31:24

2005-04-14 09:18:29
Senaste nytt från Grönköping. Just åter från ett sammanträde i Stockholms Stadshus är det svårt att lämna intrycket av likheter med Grönköping. Uppenbarligen har Annika Billström fått sitta kvar som finansborgarråd, trots öppna strider med partikamraterna där de i media har kallat varandra vid namn som skulle få sjömän att bli vithåriga. Grundorsaken där är för övrigt rimligen inte en personfråga utan konsekvensen av att hennes parti saknar någon annan vilja för framtiden än att behålla makten och bevara systemet. Då återstår strider om makten snarare än idéer för framtiden. Själv deltog jag i Fastighets- och Salluhallsstyrelsens sammanträde - ett uppdrag som ger god utbildning i en storstads dagliga konkreta frågor. Majoriteten beslutade att all stadens mark utanför staden - varför kommunen nu äger sådan - ska låsas in i en stiftelse. I praktiken skänks 26 000 ha mark - större än hela Stockholms stad - till ett värde av en miljard kronor bort. Vilka som kommer att bestämma över stiftelsen är inte svårt att räkna ut. Ett bisarrt maktmissbruk. Marken borde ha sålts ut för länge sedan.

<-- Home
RSS 2.0