Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:03:47

2005-04-14 10:24:22
VM i siffertricksande. Finansminister Pär Nuder presenterade just sin första budgetproposition i riksdagen. Han ägnade en stor del av sina tio minuter åt att säga att det går bättre för Sverige än EU-snittet och gav sju förklaringar till detta. Förvisso är en jämförelse med västra Europa inte direkt intressant, eftersom dessa länder dras med samma problem som vi. Man borde kanske jämföra sig med länder som det går bra för; Australien, Irland, Estland, Nya Zeeland, USA, Kina, Slovakien, Brasilien - med flera. Men i grunden är detta ett siffertricksande; det går inte bättre för Sverige. Tyvärr. Nuder gör om verkligheten för att kunna säga att det har gått bra när hans parti har fått bestämma. Om vår tillväxt vore högre än snittet skulle vi stiga flera positioner i OECD:s köpkraftskorrigerade liga - men det har vi inte gjort. Nuder säger att vår arbetslöshet på fem procent är lägre än EU-snittet på nio - och glömmer siffran från LO-borgen om en total svensk arbetslöshet på 20-25 procent. Vår sysselsättning påstås vara högre. Men om bara strax över tre miljoner av de nio miljonerna svenskar går till jobbet är sysselsättningen inte hög. "Det unika med Sverige är inte låga skatter eller liten offentlig sektor", påpekade Nuder. Det är ju sant, det har vi inte. Precis som övriga västra Europa dras vi med motsatsen - och det är ett problem för både tillväxt och välfärd. I en del grenar är vi bra - kreativa företag, bra IT-användning, öppna gränser - sådant som har lite med politik och stat att göra. Men där det går dåligt är det som Nuder och övriga politiker har direkt makt över. De försöker måla en ljus bild av verkligheten och leva på att andra i samhället kämpar på. Men de borde sköta sitt eget fögderi - då kanske verkligheten kunde börja bli nästan så ljus som i Nuders verklighetsbeskrivning.

<-- Home
RSS 2.0