Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-08-09, 04:46:11

2005-04-15 12:25:54
Byter supertankern Migrationsverket äntligen kurs? Igår besökte jag Migrationsverket i Norrköping tillsammans med övriga i kommittén för Medborgarnas Flyktingsombudsman, bl a Mauricio Rojas, Tove Lifvendahl och Göran Lindblad, för ett sammanträde med dess ledning och nya GD Janna Valik. Migrationsverkets otacksamma uppgift är att bevaka en relativt sluten nationsgräns och skydda den av LO framtvingade reglerade arbetsmarknaden. Tidigare har detta bitvis skett med överdriven nit. Självklart finns medarbetare som har haft en genuin humanistisk syn, men andan från regering och ledning har varit den motsatta. Såväl mänskligt lidande och stora samhälleliga kostnader har följt. Ingen har vare sig velat eller kunnat vända kursen hos verket. Mina förhoppningar inför detta sammanträde var således inte särskilt positiva. Men det var ett mycket lärorikt möte som vände en rad av mina uppfattningar. Den nya ledningen har både en humanistisk syn och en god förankring i verket som gör att det finns både vilja och förmåga att förändra och förbättra. Janna Valik påstod att de nu vägleds av Dag Hammarskjölds princip: "Blott de förtjänar makt som dagligen rättfärdigar den." Målen är goda och flera steg har redan tagits, men självklart återstår det mesta. Men viljan finns och den verkar stark. Janna Valik är en mycket god kommunikatör, men det är mer än så - det finns ett innehåll. Mycket av det förändringsarbete som nu har inletts har sin orsak i det intensiva och envetna arbete som MFO Merit Wager har bedrivit - det framhöll verkets ledning. Oberoende aktörer som granskar myndigheter kan ha stor betydelse. Migrationsverket förefaller vara på väg att göra det bästa av ett inte alltför trevligt uppdrag.

<-- Home
RSS 2.0