Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:36:47

13/10/2004 10:18:48 am
Göran Persson 1 och Göran Persson 2. I den pågående partiledardebatten kritiserade statsminister Göran Persson skarpt moderatledaren Fredrik Reinfeldt för dennes förslag att sänka vissa ersättningsnivåer i socialförsäkringarna till 65 procent. Sådana förändringar innebär "ett större systemskifte än någonsin", ansåg statsministern. Men hur går det ihop med hans eget svar på en fråga i samma kammare för mindre än ett år sedan? Då uttryckte statsministern följande: "En basal finansiering från samhället, därutöver avtalsfinansierade tillägg och på toppen kan det finnas en individuell försäkring. Det är värt att pröva och utreda." Är det inte så att både statsministern och moderatledaren inser att verkligheten kräver stora förändringar, men att ibland politisk taktik och retorik tar över innehållet?

<-- Home
RSS 2.0