Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 15:09:57

2005-04-18 11:25:10
Dagens citat:

"En fjärdedel av deltagarna var sjukskrivna, en fjärdedel var förtidspensionerade, en fjärdedel var arbetslösa och en fjärdedel begrep aldrig vad jag talade om."

F d näringsminister Björn Rosengren (s) på Svenskt Näringslivs konferens i Åre, enligt di.se, om sina möten på arbetarkommunen i Norrbotten

<-- Home
RSS 2.0