Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 13:33:58

2005-04-18 11:54:41
Observer: Bloggbubbla eller nya rena för opinionsbildning? Medie- och analysföretaget Observer presenterar idag en rapport om bloggarna och valet 2006. De beskriver korrekt och intressant den stora roll bloggarna fick i det amerikanska valet. Observers slutsats är att bloggarna kan bli ett nytt och viktigt inslag i valrörelsen som mycket väl kan avgöra dess utfall. Mina svar på deras frågor är en del av underlaget; bl a påpekade jag följande, som jag tror är relevant:

"För det första kommer bloggarna att vara en faktor att räkna med för politiker; det blir svårare att komma undan med felaktiga fakta eftersom bloggarna är snabba och kompetenta granskare. För det andra kommer de etablerade medierna att uppleva detsamma. För det tredje är bloggarna en ny, alternativ, kanal att komma ut med budskap, frågeställningar och förslag i. Det sistnämnda inte minst för att den s k bloggosfären är ett imponerande nätverk där nyheter kan spridas som en löpeld.

Bloggarna är en oberoende faktor i samhället och debatten, som granskare och som källor till ny information och mer spännande analyser. I ett så likriktat samhälle som Sverige betyder det mycket.

Redan nu är mångfalden mycket större tack vare bloggarna. De nya perspektiv och fakta som tillförs betyder mycket i en tid då traditionella medier både är likriktade och instängda. Inte minst lär denna trend förstärkas i takt med att de ekonomiska villkoren blir tuffare för traditionella medier."


Läs rapporten - >

<-- Home
RSS 2.0