Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-08-06, 09:52:57

2005-04-20 10:57:00
Nuders bästa gren? Av Dagens Nyheter framgår idag att Pär Nuder förefaller ha varit nästan lika bra på att räkna upp antalet medlemmar i det SSU-distrikt där han var ordförande 1986-89 som att idag räkna upp tillväxten och ned arbetslösheten. Mängden luft i siffrorna är troligen högst jämförbar; möjligen har han blivit ännu lite bättre på att tricksa med siffror.Läs artikeln i DN - >

<-- Home
RSS 2.0