Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:53:59

2005-04-20 15:56:21
Liberal välfärd. I senaste numret av Tidningen NU skriver Ulf Öfverberg ännu ett roande svar i debatten om välfärd mot mig och Lotta Edholm. T ex upprätthåller han sin tradition att säga motstridiga saker: "Det finns inget empiriskt belagt samband mellan skattekvot och tillväxt. Om det finns är det mycket svagt." Finns det inget samband eller ett svagt samband? Vad menar han? I sak är det förvisso fel; det sambandet är intill självklarhet etablerat bland ekonomer, även om socialdemokraterna har funnit någon tveksam ekonom som Öfverberg nu återanvänder. Vidare påpekar Öfverberg att "en frisk man i begynnande medelålder anställd på Timbro" (undrar vem han syftar på, jag fyllde nyligen 30) får betala lägre premier i privata välfärdsförsäkringar än en allergiker. En klassisk frågeställning, där han antyder att jag vill ha ett annat system för min egen skull bara. Jag vill vända på denna fråga: varför ska jag som kan betala vara en del av de offentliga systemen? Är inte argumentet för skattefinansierad välfärd att den ska komma dem till del som inte kan betala själva? Om inte det offentliga ska göra allt åt alla - utan den majoritet som kan betala sköter det privat - räcker även mindre resurser längre till dem som verkligen behöver. Sedan sprider även privata försäkringar risker; de flesta välfärdsförsäkringar är gruppförsäkringar som tecknas via arbetet. Öfverberg har rätt på en punkt: denna debatt behövs, inte minst i Folkpartiet. Det är dags att bli ett liberalt parti och lämna några decenniers snedsprång mot kramande av den stora staten bakom sig.

<-- Home
RSS 2.0