Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 13:47:59

2005-04-22 13:29:21
Bluff om fattigdom. I gårdagens debatt presenterade Joachim Vogel en figur - av många - som skulle visa fattigdom bland ensamstående mödrar i olika länder. Källa var en rapport från UNICEF. Som brukligt i hans statistik var situationen sämst i USA, där 60 % av de ensamstående mödrarna var fattiga. I Sverige, däremot, var bara 4,5 % av dessa fattiga. Alltså, förkunnade han nöjt, har svenskarna med höga skatter mindre fattigdom än amerikanerna med hög tillväxt. På en fråga om vad som menas med att vara fattig svarade Vogel att man har tagit den genomsnittliga inkomsten i alla undersökta länder och sedan räknat dem som fattiga som har under 50 % av denna nivå i inkomst. En enkel koll i den rapport han hänvisar till visar att det är fel. Inte snedvridet och selektivt, som så mycket annat, utan fel. Det som visas är de som ligger under 50 % av snittet i sitt eget land! Och det är en gigantisk skillnad, eftersom den genomsnittliga inkomsten i USA är överlägset högst i världen. 50 % av denna är bättre än snittinkomsten i de flesta länder. Är snittinkomsten i USA 5000 kr per dag så är man fattig om man tjänar 2000. Är snittinkomsten 100 kr per dag i Albanien är man inte fattig om man tjänar 60 kr. Det förklarar också hur siffran över andelen fattiga ensamstående mödrar kan vara 31 % i Ryssland och 9 % i Tjeckien 1992 - innan deras tillväxt hade börjat på allvar. Ingen kan tro på allvar att en dubbelt så stor andel ensamstående mammor i USA är fattiga jämfört med i Ryssland. Sannolikt är de fattigaste mammorna i USA långt rikare än snittet i Ryssland. Beläggen i den ideologiska kampanj för stor stat och höga skatter som Vogel bedriver kan inte bli svagare än detta.

Läs UNICEF-rapporten här - >

<-- Home
RSS 2.0