Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:57:02

2005-04-24 13:14:09
Intressant analys av tillväxtdebatten. Waldemar Ingdahl, VD för tankesmedjan Eudoxa, har skrivit en intressant kommentar till debatten i torsdags:

"Sverige var för inte så länge sedan modellen som man jämförde allt annat med. Sverige var moderniteten, för många, det som man skulle sträva efter - så mycket att själva tanken på att det fanns värderingar i detta resonemang försvann.

Därför argumenterade ofta Vogel och Halleröd från ståndpunkten att deras argument var forskning och att deras motpart försökte politisera ett objektivt och neutralt resonemang för att föra fram nyliberala idéer. Men deras resonemang lät påfallande ofta ideologiska, som tyvärr mycket annan forskning gör i nuläget. På själva frågan om ekonomisk tillväxt i sig var bra för samhället verkade Vogel rent av negativ. Halleröd verkade, som oftast under kvällen, mer nyanserad och problematiserande till frågan.

Johnny Munkhammar något mycket bra tidigt i debatten, men ack så ovanligt. Munkhammar påpekade att han faktiskt arbetar som idéproducent på Timbro. Det gjorde han rätt i, för i slutändan gäller det faktiskt idéer om samhället. Vilka teorier vi använder kommer att påverka vad vi ser som relevant problem och lösningar.

Marknader producerar inte bara ?ständigt mer prylar?, eller bestämmer vem som får vilka resurser. De möjliggör människors strävan efter lyckan, de sprider nya idéer, de förändrar hur folk lever och arbetar och möjliggör att människor kan pröva nya saker i sina liv. De upplöser och omformar allt från konstformer till yrken. De uppmuntrar experiment och förbättring, under hård prövning genom trial and error. Marknader och människors handlingar kan inte kontrolleras eller förutsägas. Jag uppfattade att det är denna marknadens dynamik som främst Joachim Vogel vände sig mot.


Läs hela kommentaren - >

<-- Home
RSS 2.0