Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 18/06/2024, 13:40:07

14/10/2004 1:42:49 pm
Liberal Debatt, den stora statens fall och välfärdens återkomst. Det senaste numret av tidskriften Liberal Debatt har som tema de utmaningar vår samhällsmodell står inför och de förändringar som är nödvändiga. Bland andra skriver namnkunniga experter som Gunnar Wetterberg, Lars Magnusson, Nils Karlson och Fredrik Bergström. Numret följer i stor utsträckning de frågeställningar som tas upp i min bok och här kan min inledning till detta nummer av Liberal Debatt läsas.

<-- Home
RSS 2.0