Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 15:11:05

2005-04-25 18:49:20
I debatt med Sundström: Fel på systemen, inte människorna. För en stund sedan debatterade jag i SVT 24 - ska sändas ett par gånger under kvällen - med förre näringsministern Anders Sundström. Ämne var den rapport från Företagarna som visade stora skillnader i sysselsättningen i landet. Lägst var den i vissa Norrlandslän med strax över 50 % sysselsatta - av befolkningen i arbetsför ålder. Högst är den i bl a Kronoberg med närmare 70 %. Ett reportage visade hur en företagare i Norrland sökte folk men ingen tog jobbet; Gunnar Westterberg förklarade att de helt enkelt väljer att leva på bidrag istället. Min enkla poäng är att det inte är fel på människorna utan på systemen. Gör man det olönsamt att arbeta kommer många att välja att inte göra det. Det finns andra skäl att gå till jobbet än pengar, visst, men det är inte dumt om det också finns som drivkraft - milt uttryckt. Vidare finns förstås kreativa människor med idéer och vilja att uträtta saker över hela landet, men om staten öser ut miljarder i bidrag hämmas detta. Anders Sundström ville mest ha mer av det som har skapat problemen - mer bidrag, mer regionalpolitik.
Se Studio 24 här - >

<-- Home
RSS 2.0