Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 13:49:45

2005-04-26 14:57:06
Häxan som höll i alla trådarna. Tele2 har tagit fram en liten sagobok, "Sagan om häxan som höll i alla trådarna". Mycket träffande och underhållande. Den handlar om en häxa som bor långt in i skogen och har lurat i kungen att hon är den enda som kan hålla i alla teletrådar. Trots de tre riddarna Putte, Totte och Snutte (PTS) har häxan makten över trådarna och blir bara rikare - och de som vill ringa fattigare. Det lyckliga slutet på sagan är att häxan tvingas ta ut ett lägre pris av de andra som vill erbjuda teletrådar. Av foldern framgår fakta som att den genomsnittliga samtalskostnaden är 683 kr/kvartal och den fasta avgiften är 375 kr/kvartal. Sedan avregleringen har priset per minut på telesamtal inom landet fallit från 1,57 kr/minut i snitt till 0,37 kr/minut. Telias fasta avgift har dock höjts från 264 till 375 kr/kvartal. Vågar man hoppas på det lyckliga slutet med en vidare konkurrens som pressar även de fasta priserna?

<-- Home
RSS 2.0