Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:57:38

2005-04-28 12:22:05
Debatterar med Bah på CUF-stämman. Den 14 maj kommer jag att debattera frihandel och rättvisa med Alice Bah på Centerns Ungdomsförbunds stämma i Sunne. Detta är en mycket viktig diskussion och mitt budskap är att fri handel är den enda rättvisa handeln. CUF skickade just ut information och inbjudan. Framför allt ska det bli mycket intressant att närvara på vad som mycket väl kan bli en historisk stämma med vidare återverkningar för Centern och Alliansen. De förslag om bl a platt skatt på 20 % i Sverige som är förbundsstyrelsens förslag är radikala och klart ideologiska. CUF banar väg för frihet och frågan är hur långt Centern följer med. Hittills ser det mycket bra ut.Läs mer - >

<-- Home
RSS 2.0