Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 2020-08-12, 14:39:26

2005-04-28 14:23:36
Sett men inte förstått. "Det har hänt något nytt i svensk ekonomi som vi inte förstår." Så lyder kommentaren i DI från LO:s chefekonom Dan Andersson till det faktum att sysselsättningen i Sverige har sjunkit varje år sedan 2001. I själva verket är det något mycket gammalt som sker, men som LO aldrig har förstått. Gamla jobb försvinner men ersätts inte av nya - för att vi har ett alltför dåligt klimat för de skapande krafterna. Under 1990-talets andra halva steg sysselsättningen efter det tidiga 1990-talets marknadsreformer, inte minst avregleringarna av telemarknaden. Sedan dess har avregleringar lyst med sin frånvaro och effekterna av de goda förändringarna har klingat av. Nu talas det istället om stopplag och höjt skattetryck. Då skulle vi få mer av det som Dan Andersson inte förstår.

<-- Home
RSS 2.0