Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:12:13

2005-05-01 17:42:11
Lag om fast anställning? Idag har således de röda fanornas män och kvinnor demonstrerat världen över. I länder som har befriats från kommunismen demonstrerar de fortfarande i allmän irritation över att inte längre få förtrycka medborgarnas frihet. Här har då den vänster som har styrt landet i 66 av de senaste 75 åren demonstrerat mot hur eländigt allt står till. Uppenbarligen har ännu inte myntet trillat ned om vem som bär ansvaret för detta. Men den rörelse som har hållit landet i ett järngrepp verkar tappa till och med första maj. Vad de har sagt från talarstolarna denna stora dag av propaganda har bara blivit mindre notiser. I sak verkar inte mycket nytt heller ha framkommit, det är samma gamla prat om vikten av en stor stat som ska styra våra liv. Möjligen stod kommunistledaren Ohly för en nyhet; han lovade att hans parti ska verka för en lag om fasta anställningar. Andra typer av arbeten ska uppenbarligen förbjudas. Lysande. Det gör säkert att fler vågar anställa. Och han är med och bestämmer landets politik. Att företagen inte flyttar ut snabbare!

<-- Home
RSS 2.0