Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 04:08:11

2005-05-02 09:14:19
Pläderar för platt skatt på svenskpolitik.se. Några studenter i statsvetenskap har startat svenskpolitik.se, en webbplats för saklig politisk debatt. Den är ett bra initiativ med en god ansats. Jag bjöds in att skriva en av de första artiklarna och valde att plädera för platt skatt även i Sverige.

Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0