Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:30:38

15/10/2004 11:32:36 am
Liberal välfärd i framtiden - mindre stat, mer privat? Den 10 november kl. 1130 i Folkets Hus i Stockholm genomför Bertil Ohlin Institutet ett lunchseminarium med anlending av min bok. Undertecknad inleder och Johanna Elgenius, politisk redaktör på Västerbottens-Kuriren, och Lotta Edholm, biträdande borgarråd i Stockholm, kommenterar. Välkommen! Den som i fortsättningen vill få inbjudningar från Bertil Ohlin Institutet kan skicka ett mail till kansliet@ohlininstitutet.org.


Läs inbjudan - >

<-- Home
RSS 2.0