Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:56:36

2005-05-04 14:44:35
Ska arbete löna sig eller inte? För att finansiera betydande skattesänkningar för främst låginkomsttagare föreslår Moderaterna sänkta ersättningsnivåer i en del socialförsäkringar. De offentliga nivåerna i sjukförsäkringen föreslås sänkas från 80 % av lönen till 65 %. (De totala nivåerna ligger ju högre; 7 av 10 sjukskrivna har en ersättningsnivå på minst 90 % av lönen idag, tack vare privata tilläggsförsäkringar, vilket naturligtvis är möjliga även med en offentlig nivå på 65 %.) Det moderata förslaget kommer uppenbarligen att utgöra en viktig del av regeringspartiets propaganda för att behålla makten. Så fort de får tillfälle målar de ut detta som steget som för oss och allt gott här i världen utför avgrunden. Arbetslivsminister Hans Karlsson har sagt att förslaget är "ett gigantiskt systemskifte" och att den nivån "inte går att leva på". Däremot försvarar han nivån på 64 % för de förtidspensionerade idag med att "det är rimligt". Så uppenbart det kunde bli att det bara var propaganda och inget innehåll; är 64 % rimligt är väl 65 % inget gigantiskt systemskifte? Det är en fråga i sig hur de kan motivera för sig själva att driva sådana kampanjer. Makten framför allt, saken betyder intet. Det stora problemet är att Folkpartiet ryggar tillbaka för den annalkande storm som kampanjen lär innebära. De står fast vid att inga ersättningar ska vidröras. Och så kan de inte heller sänka skatten markant. Eller göra arbete mer lönsamt. Det är beklagligt - väljarna behöver inte bara nya ansikten i Rosenbad utan också ett annat politiskt alternativ. Dessutom finns det bra svar på de påhopp som kan komma. T ex en vanlig sjuksköterska tjänar väsentligt mer på de sänkta skatterna i m-förslaget än de sänkta ersättningarna.

<-- Home
RSS 2.0