Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:29:05

2005-05-06 14:49:21
Meriterad Blogg! Äntligen har Merit Wager skaffat en blogg. Hon är en av landets slagkraftigaste kvinnor med tydlig liberal kompass. Och hon är en stark idealist som verkar för mänsklig värdighet, inte minst som Medborgarnas Flyktingombudsman. Den här bloggen lär bli värd att följa!

Läs Merits blogg här - >

<-- Home
RSS 2.0