Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:44:49

15/10/2004 11:29:36 am
Ohly - demokratins medlöpare? I onsdagens partiledardebatt vägrade Lars Ohly gå med på att utträda ur Svensk-Kubanska Föreningen. Dock påstod han att han långt om länge har insett att Kuba är en diktatur. Svensk-Kubanska Föreningens ordförande Martin Österlin kallar, enligt TT, detta bland annat "lögnaktigt förtal":
"Det är medlöperi att uttala sig så. Kuba har ett väl utvecklat demokratiskt samhällssystem. Det är inte förenligt med föreningens målsättning att kalla Kuba för en diktatur. Vi utgår från att han drar sina egna slutsatser."
Föreningen är tydlig om vad medlemskap innebär och vad de står för. Ohly vill ändå vara med. Är det så att hans ursäkter idag är tillfälligt prat och att han i sak inte alls, som han säger, har begripit bättre nu än förr?

<-- Home
RSS 2.0