Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:27:04

2005-05-12 10:09:08
Svagt, selektivt och snedvridet, Vogel! I dagens Smedjan finns ännu en artikel av Joachim Vogel, där han verkar försöka besvara den tidigare kritiken. Utan vidare kommentarer skulle jag vilja rekommendera denna - den måste nästan läsas för att tros. Läs Vogel här och mitt svar här.

<-- Home
RSS 2.0