Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 21:40:43

2005-05-13 13:03:35
Lysande, CUF! Centerpartiets utveckling överraskar lika mycket som den imponerar. Jag ska erkänna att jag förr var bitvis både skeptisk och föraktfull mot detta parti. Nu är de i mina ögon det modigaste och mest konsekventa partiet för frihetens principer. Ungdomförbundet CUF har stämma i helgen i Sunne i Värmland, och jag ser mycket fram emot att besöka den. Om Centern går i rätt riktning så har CUF verkligen plogat vägen för partiet. Bifalls förbundsstyrelsens förslag till stämman kommer det att bli än mer så; bl a med förslag om platt skatt. I dagens artikel på Brännpunkt skriver ledningen för CUF bl a följande:

"Ett maktskifte måste också betyda ett tydligt systemskifte. ... Det är beklagligt att framförallt moderaterna köper den socialdemokratiska problemformuleringen och de socialistiska lösningarna. Alliansen riskerar att bli bättre socialdemokrater än socialdemokraterna själva. ... Att det ska finnas ett system som garanterar trygghet är vi alla överens om. Men tryggheten ska främst finnas i den enskildes plånbok och inte i en stat som blir allt sämre på att ta hand om dem som bäst behöver välfärden. ... Centerpartiet ska vara det självklara valet för de människor i Sverige som tror på individen och på en mindre stat byggd på federala maktdelningsprinciper."

Läs hela artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0