Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:16:33

2005-05-16 10:46:08
CUF, frihet och debatt med Bah. CUF har fortsatt sin ideologiska skärpning genom den stämma som just avslutades. Inte minst är de för att det offentliga ska stå för en grundtrygghet, inte inkomstersättning - en rejäl minskning av statens storlek och betoning av inividens ansvar. Platt skatt på 20 % är deras tanke om det svenska skattesystemet. Mycket bra! Min debatt med Alice Bah Kuhnke från Rättvisemärkt blev engagerad och konstruktiv. Mina huvudpoänger var följande:

- Fattigdom är normen; det är vad som råder om inte välstånd skapas. Vi måste ha goda villkor för de skapande krafterna.
- Svensken blev i snitt tio gånger rikare mellan 1870 och 1970. Omfördelning hade inte gjort snittpersonen rikare, det var skapande som gjorde det.
- Frihet från tvång, skatter och byråkrati och frihet att skapa, anställa, investera och handla är det viktigaste villkoret för att skapa välstånd.
- Handel är frivilligt utbyte som sker för att båda parter vinner på det. I byn hade smeden och bagaren utbyte, i dagens värld byter Sverige bilar mot DVD-spelare från Kina.
- Av handel följer specialisering. Var och en gör det som den gör bäst.
- I dagens globaliserade värld sker handel och specialisering mer än någonsin. Därför minskar fattigdomen snabbare än någonsin.
- Fri handel är rättvis handel. Den som kräver goda sociala villkor hos dem man vill handla med utesluter de fattigaste. Då kan de bli kvar i fattigdom.
- Felet är inte att vi handlar och investerar för mycket utan för lite. Tullar, kvoter och subventioner är i vägen. Dessa bör avskaffas för att bryta fattigdomen i världen.

Till min positiva överraskning instämde Alice Bah i nästan allt jag sade. Det föranledde mig att föreslå en gemensam artikel för frihandel och mot EU-tullar och subventioner - och hon tackade ja. Sedan anser hon förvisso att sociala och andra krav ska ställas på dem man handlar med och där är vi inte överens - men en artikel på temat ovan hoppas jag på.

<-- Home
RSS 2.0