Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:32:11

16/10/2004 1:32:05 pm
Fem stormvindar som fäller den stora staten. Allt dyrare välfärdstjänster, allt färre som försörjer allt fler, ökande efterfrågan på välfärdstjänster, snabbt ökande press nedåt på skatterna och ett mer heterogent samhälle. Dessa fem stormvindar fäller den stora staten. I dess ställe kommer ett samhälle med mindre stat, lägre skatter och privat välfärd. Detta vet de flesta ledande politiker, men det är hög tid att diskutera det öppet. Skriver således om temat för min bok i en debattartikel som just distribuerades av Svenska Nyhetsbyrån.
Läs artikeln - >

<-- Home
RSS 2.0