Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:30:34

2005-05-17 19:30:25
Intensiv utfrågning av Nuder! Den utfrågning av Pär Nuder på SVT som jag och Ali Esbati just genomförde blev intensiv. Möjligen var någon av mina frågor för långa - ursäkta! - men ämnena var mycket relevanta. Vi gick igenom arbetslösheten, skatterna, bidragen, tillväxten och vården. Diskussionen blev bitvis tuff och snabb. Nuder gick till motattack minst lika mycket som han svarade på frågor, om bl a "svartmålning" och "extrempositioner". Till slut fick jag påpeka att det faktiskt är jag som är utfrågare och han finansminister, hur mycket jag än önskar motsatsen...

Se utfrågningen här - >

<-- Home
RSS 2.0