Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:44:13

2005-05-18 11:20:00
SSU minus 1/3. Efter alla komiska avslöjanden om hur SSU har fuskat med antalet medlemmar för att få mer statliga bidrag har organisationen tydligen skrivit till de personer de har i registren. Nu har de besvarat den enkla frågan huruvida de vill vara medlemmar i SSU och 9000 har tydligen svarat nej. Detta är en minskning av antalet medlemmar med en tredjedel. Således har medias granskning gett tillfälligt resultat. Men frågan är vad som sker när sökljuset förflyttas till andra frågor. Detta är ändå en rörelse vars innersta ideologiska mål är att upplösa skillnaden mellan mitt och ditt, mellan stat och privat - så att varken mitt eller privat finns kvar.

<-- Home
RSS 2.0