Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 17:17:45

29/09/2004 11:16:30 am
Välkommen till min webblog! Här kommer jag att samla analyser, information och argument i frågor jag anser viktiga. Nationella och internationella ekonomiska och politiska frågor kommer att stå i fokus. Allt med ett frihetligt perspektiv och så ofta som möjligt med nya infallsvinklar. Framför allt är denna webblog en avsändare av snabba budskap. Här finns även mer utförligt och lite äldre material under rubrikerna ovan. Uppfattningar som uttrycks är mina personliga om inte annat anges. Språket är svenska när jag bedömer att intresset främst kan anses vara nationellt och engelska när det är bredare än så. Kom gärna med synpunkter, tips och kritik. Och välkommen åter!

Welcome to my web log! Here, I will gather analyses, information and arguments concerning topics I consider important. I will focus on national and international economic and political issues. My perspective is that of individual liberty and limited government. As often as possible, I will try to find new angles in traditional debates. Mainly, the purpose of this web log is to send quick comments. Above, under the headlines, there are also some older and more comprehensive documents. Opinions expressed are my personal, unless I specify otherwise. The language will be Swedish when I believe that the topic is mainly of national interest and English in all other cases. Don’t hesitate to send me comments and criticism. And welcome back!

<-- Home
RSS 2.0