Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:23:15

2005-05-19 12:44:14
Jan Edlings rapport. Utredaren Jan Edling slutar på LO i protest efter 18 år. Skälet är att ledningen inte ville godkänna en rapport han har skrivit. Den anses innehålla obekväma fakta om sysselsättningen och bidragsberoendet i Sverige.

Timbro har idag skickat ut rapporten, ?Alla behövs ? blott arbetsmarknadspolitik skapar inga nya jobb?. På dess 87 sidor finns många intressanta fakta och analyser av den globala arbetsdelningen, demografin, sysselsättningen och beroendet av bidrag och ersättningar.

Jan Edling påstår bland annat att under ?stora delar av 1990-talet försämrades också kvaliteten i de konjunkturpolitiska åtgärderna?. Han frågar sig ?är det så att arbetslösheten döljs under andra konton än de som ursprungligen utformats för arbetslösa??.

I rapporten redovisas också ett antal intressanta samband:

- Ju högre den totala arbetslösheten är i en kommun, desto större andel av de arbetslösa som inte söker jobb.
- Ju fler i en kommun som är öppet arbetslösa, desto fler är också i åtgärder.
- Ju högre arbetslösheten är i en kommun, desto fler är också förtidspensionerade.
- Ju fler som är anställda i det privata näringslivet i en kommun, desto lägre sjukfrånvaro.

Av rapporten framgår att den verkliga sysselsättningen är betydligt lägre än den officiella siffran 77 % av befolkningen i arbetsför ålder. Hela 10 % av befolkningen i arbetsför ålder är nu förtidspensionerad. I Haparanda lever 40,9 % av befolkningen i arbetsför ålder på ersättningar från det offentliga.

Sanningen måste komma fram. När det kom ut att man på LO ansåg att den verkliga arbetslösheten är mellan 20 och 25 % utbröt intensiva försök att tysta detta. När Skolverket presenterade en rapport om att kvaliteten i friskolorna är bättre drogs den in efter order från ministern.

Jan Edlings rapport innehåller för många viktiga fakta för att döljas. Fakta är fakta, ingen regering eller s k facklig-politisk samverkan kan förneka verkligheten.

Läs rapporten här -

<-- Home
RSS 2.0