Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 20:54:07

2005-05-20 12:22:59
Klarar konkurrensen! I Aktuellt var det ett reportage om bloggar härom dagen. CUF-ordföranden Fredrick Federley intervjuades och fick nämna fem favoritbloggar. Min nämndes först - kul! Utan tvivel utvecklas bloggar till en allt viktigare kraft. Allt fler som vill påverka har också insett detta och antalet ökar snabbt. Trots denna intensiva konkurrens utvecklas munkhammar.org väl. På senare tid har antalet s k unika besökare per dag ökat från ca 600 till 800. Förhoppningsvis betyder det att genomslaget i samhällsdebatten växer.

<-- Home
RSS 2.0