Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:55:36

2005-05-24 09:00:08
Ungdomsarbetslöshet. Gårdagen tillbringades för min del i Malmö och Kristianstad. Först möten med journalister, sedan föreläsning om min bok för ekonomer på Högskolan i Kristianstad. Det sistnämnda arrangerades av Timbro Syd och MUF Skåne, som presenterade en bra rapport om ungdomsarbetslösheten. De påminner om hur Socialdemokraterna inför valet 2002 utlovade "krafttag" - som det brukar heta - mot ungdomsarbetslösheten. Sedan dess har denna ökat i 30 av Skånes 33 kommuner! MUF konstaterar korrekt att på 1950- och 60-talen fanns ingen särskild arbetslöshet bland ungdomar. Den uppstod i takt med att den stora staten byggdes ut och arbetsmarknaden reglerades. Självklart slår en princip om "sist in, först ut" hårt mot just de unga. Och det är klart att om inte arbete lönar sig mer än 50-60 kr per dag jämfört med bidrag kommer färre att arbeta. Unga behöver inte mer AMS och politiska ingrepp utan färre - tas bara de hinder som har orsakat ungdomsarbetslösheten bort, kommer unga att få jobb.

<-- Home
RSS 2.0