Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2021-11-28, 03:43:10

2005-05-26 11:41:50
Följder av de offentliga monopolens inneboende systemfel:

"10 procent av Kommunals kvinnor har varit sjukskrivna mellan 100 och 365 dagar. Detta att jämföra med endast 3 procent av de statligt och privat anställda. ...

55 procent av Kommunals kvinnliga medlemmar uppger att de har besvär i nacke eller skuldror, detta är 15 procentenheter högre andel än genomsnittet för hela arbetsmarknaden. ...

Andelen kvinnor inom Kommunal som uppger att de känner ångest, ängslan eller oro har fördubblats sedan slutet av 1980-talet. ...

...antalet sysselsatta drygt 200 000 färre än före 90-talskrisen... Parallellt med denna utveckling har den kommunala konsumtionen, och därmed även produktionen, av de välfärdstjänster som kommuner och landsting finansierar, ökat med 11 procent sedan 1990. Vårdtyngden har alltså ökat markant, inte minst inom äldreomsorgen. Drygt en tiondel mer ska produceras av två tiondelar färre..."


Kommunals ordförande Ylva Thörn presenterar en ny rapport på DN-Debatt om arbetssituationen i sjukvården.

Läs artikeln här - >

<-- Home
RSS 2.0