Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 21:02:46

2005-05-27 11:20:10
Från Medel-Svensson till Medel-Bloggaren. Den typiske bloggaren i Sverige är man, mellan 26 och 35, har högre examen, läser 6-10 andra bloggar per dag och har båda föräldrarna födda i Sverige. Den typiske läsaren av bloggar är man, 26-30 år, röstar på (m), har en högre utbildning - och en egen blogg. Detta enligt resultaten på den enkät som Hans Kullin har genomfört med 600 personer.

Läs undersökningen här - >

<-- Home
RSS 2.0