Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 25/02/2024, 05:58:12

18/10/2004 1:29:00 pm
Nytt Amerikabrev: Jack Ryan vs Carl Hamilton. I ett nytt Amerikabrev gör Anders Ydstedt en intressant jämförelse mellan de två agenterna Jack Ryan och Carl Hamilton. Trots de liknande karaktärerna och omgivningarna har de helt olika bakgrund, vilket kanske säger en del om olika samhällen och ideal på de två sidorna av Atlanten:
"Hamilton är ?född med silversked i mun?. ... Det gäller inte bara att välja rätt vin, musik eller konst för varje sammanhang. Den livsviktiga kompetens som Hamilton fötts med är kunskapen om skillnaderna i svensk politik mellan vad som sägs och vad som verkligen gäller. ... Ryan kommer från tämligen små omständigheter, hans pappa var polis i Boston. Ryan har skaffat sig sin kompetens genom egna studier... I det svenska samhället hade Ryan varit tvungen att antingen födas in i rätt familj eller göra en omfattande och framgångsrik karriär i det politiska systemet för att överhuvudtaget kunna agera."
Läs Amerikabrevet - >

<-- Home
RSS 2.0