Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Monday 2021-12-06, 22:25:29

2005-05-27 15:55:04
Ett franskt "dra åt helvete" åt liberalismen? Inför den franska folkomröstningen om EU-konstitutionen på söndag säger båda sidorna att deras eget alternativ leder till mer "socialt Europa" och det andra alternativet till mer liberalt Europa. Varför? Jo, båda sidornas strateger har insett att de flesta franska väljare gillar den stora statens sociala påhitt och ogillar det som associeras med liberalism. Då kallas det egna förslaget socialt och det andra liberalt. Nu när självaste dagen närmar sig renodlas dessa ståndpunkter och överdrifterna haglar.

Vi som har försökt medverka till saklighet i folkomröstningar har sett hur svårt det är att hålla förenklingarnas och förvanskningarnas dynamik i schack. Inte minst tenderar folkomröstningar handla om allt annat än det frågan gäller. I detta fall röstar fransmännen om liberalism eller socialism, etablissemangets trovärdighet och huruvida EU:s utvidgning var något att ha - men knappast om konstitutionen. För närvarande leder nej-sidan i alla opinionsmätningar. Ali Esbati gläds bloggledes åt ett DN-referat från ett massmöte för nej med kommunister i södra Frankrike, där den trotskistiske ledaren ska ha eldat upp stämningen:

"- Det franska folket har äntligen funnit ett sätt att säga "dra åt helvete" åt liberalismen, sade LCR-ledaren Olivier Besancenot till jublande åhörare medan de röda fanorna vajade och "Internationalen" steg mot taket."

Det lutar åt ett nej. Vad kan man dra för slutsats av debatten och detta sannolika utfall? Rimligen att fler fransmän anser att ett nej leder till mindre liberalism än ett ja. Å andra sidan säger det lite om förslaget till konstitution, eftersom debatten handlar om mycket annat. Vore detta en omröstning om det franska etablissemanget med Chirac i spetsen skulle jag agitera för ett nej. Nu är det inte så.

De enda EU-relaterade frågor som har varit uppe på allvar i debatten är utvidgningen, Turkiet och tjänstehandel - och det är till dessa man säger nej mer än till konstitutionen. Och det med rätta om man önskar mindre liberalism. Det är en beklaglig signal till EU för framtiden.

Men det viktigaste är att den föreslagna konstitutionen skulle falla. Eftersom ett nytt förslag, som med tiden behöver tas fram, inte kan innehålla mer sociala ting (det skulle aldrig accepteras i bl a Storbritannien och Öst- och Centraleuropa) kommer detta att leda till två EU. Det ena är EU-25, med tiden EU-30+, som delar färre samarbetsområden. Det andra, "EU II", är några av dessa länder som formerar ett samarbete i fler frågor, troligen av mer social karaktär. Det är inte så illa - men långt ifrån vad fransmännen vill.

<-- Home
RSS 2.0