Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-11, 11:13:20

2005-06-01 14:34:52
Lotta Fogde i s-maktens tjänst. Idag skriver Lotta Fogde, f d statssekreterare (s), om Svenskt Näringsliv i Dagens Nyheter, med anledning av att Urban Bäckström tillträder som VD. Hon skriver att han ska ta över "en verksamhet med stora problem och agera räddaren i en nöd som är självförvållad". Så långt allt väl. Men sedan skyller hon organisationens problem på att den har varit en alltför stark opinionsbildare och att de "senaste tio åren har denna opinionsbildning effektivt gjort Svenskt Näringsliv irrelevant".

Så uttrycker sig den som går den nuvarande regeringens ärenden. Situationen är den motsatta. Misslyckandet består i att de senaste åren har Svenskt Näringsliv fullföljt en linje som innebar att den tidigare så kraftfulla opinionsbildningen avvecklades. I dess ställe skulle just samtal med makten ske, då skulle gehör för reformer skapas. Det blev tvärtom. Under 1990-talet genomfördes reformer, bl a som följd av stark, agendasättande, opinionsbildning från näringslivet under 1980-talet. Nu är, som Urban Bäckström skriver på DN-Debatt idag, den tiden uppenbart över. Pendeln slår i motsatt riktning; i stort sett varje parti blir mindre förändringsbenäget.

Den nuvarande regeringen vill ha ett fogligt näringsliv som tror att det kan vinna gehör genom tystnad. Önskemålet är ett näringsliv som, med Fogdes ord, söker "samförstånd". Av det enkla skälet vänder hon upp och ned på historien och försöker göra misslyckandets metoder till framgångens. Argumentationen är lika felaktig som genomskinlig. Sveriges skapande krafter, näringslivet, når genomslag genom att stå upp för sina principer, gå före med nya förslag, sätta en egen agenda i debatten - och bedriva opinionsbildning. Så kan fler inspireras till reformer; när debattens arena förflyttas följer dess aktörer med.

<-- Home
RSS 2.0