Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 15:46:06

2005-06-02 11:05:03
Friskare sjukvård i Storbritannien. På torsdag nästa vecka, den 9 juni, presenteras nästa Timbro Briefing Paper på ett lunchseminarium. Ämne är de reformer som har skett i den brittiska vården: När New Labour vann valet 1997 var ett viktigt löfte att den brittiska sjukvården, NHS, skulle förbättras med hjälp av mer skattepengar. Trots ökade resurser blev vården inte bättre. Då testades helt andra metoder, bl a resor för vård i utlandet, inbjudan av privata vårdgivare, nybyggda sjukhus med privat kapital och prestationsrelaterade löner. I dag är köerna väsentligt kortare och flera allvarliga sjukdomar på tillbakagång. Frilansjournalisten Ylva Nilsson är författare till detta Briefing Paper som kommenteras av Chris Heister (m) och Lars Stjernkvist (s). Välkommen!Läs hela inbjudan här - >

<-- Home
RSS 2.0