Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Wednesday 21/02/2024, 15:57:19

19/10/2004 10:57:52 am
Högaktuell Hayek. I år är det 60 år sedan FA Hayeks bok "Vägen till träldom" först publicerades. Det är en av den moderna historiens mest inflytelserika böcker. Han visar framför allt hur nazism och kommunism står på samma grund av totalitarism och att planekonomin aldrig kan fungera utan leder till fattigdom och förtryck. Bokens betydelse för att avvärja planekonomi i väst på 1940- och 50-talen och för den marknadekonomiska renässansen på 1980-talet kan knappast överskattas. Att idag bara små sekter tror på socialism och att också socialdemokratiska partier står för marknadsekonomi är i mycket en följd av denna bok. Idag är den i sin analytiska skärpa och principiella klarhet en stark kritik mot den stora stat vi fortfarande dras med. Hayek ger den idémässiga grunden till dagens behov av förändring. Timbro ger nu ut "Vägen till träldom" igen och ägnar hela denna vecka åt Hayek, med seminarier och andra arrangemang.
Läs mer om Hayekveckan - >

<-- Home
RSS 2.0