Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Sunday 2020-09-20, 15:20:13

2005-06-08 16:52:18
Fri rörlighet i praktiken! Bemanningsföretaget hyrlett.nu förmedlar arbetskraft från Lettland till svenska arbetsplatser. De erbjuder sina tjänster till små och medelstora företag främst i hotell- och restaurangbranschen, inom lager och transport, industri samt jordbruk. Just nu annonseras specialerbjudandet att alla medarbetare kan hyras in för 75 kr/timme. Företaget poängterar bland sina värderingar att verksamheten bidrar till svensk tillväxt, företagsamhet och ökad produktion. Självfallet betalas ordinarie skatter och avgifter, och de har kollektivavtal med ett lettiskt fackförbund. Detta är fri rörlighet inom Europa i praktiken. Så ska det fungera på en gemensam arbetsmarknad. Lysande. Inte minst fyller dessa personer luckor där det idag saknas arbetskraft eller finns särskilt stora behov - som att röja upp i skogen efter stormen.

<-- Home
RSS 2.0