Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Thursday 2020-07-02, 10:38:01

2005-06-09 17:19:17
Brittisk vårdpolitik visar vägen. Idag presenterade vi Timbro Briefing Paper 2: "Friskare sjukvård i Storbritannien" på ett välbesökt lunchseminarium. Författaren och journalisten Ylva Nilsson visar hur Blair gick till val 1997 på att lösa sjukvårdens problem med mer skattepengar. Men trots tillskott av pengar på 25 % ökade bara produktionen av vård med 15 %. Därefter har istället helt andra reformer genomförts, såsom vård utomlands, privata vårdgivare, valfrihet för patienten, individuell lönesättning för personalen, m m. Nu har köerna minskat kraftigt och dödligheten i de svåraste sjukdomarna minskat rejält.

Det blev en bra, om än för undertecknad som diskussionsledare bitvis svårstyrd, dialog mellan Chris Heister (m) och Lars Stjernkvist (s). Stjernkvist påpekade att även i Sverige har sådana reformer skett, med goda resultat, men föreföll glömma att det var under motstånd från hans parti - och nu har de satt stopp för vidare reformer. Han kritiserade också möjligheten för vårdgivare att ta ut vinst och ville ha ett tak för vinsten. Men hur många ägare lockas att sätta in mer pengar i en verksamhet om det finns ett förbud mot hög utdelning vid god lönsamhet?

Chris Heister lyfte fram de reformer som har skett i Stockholm och som hon fortfarande förordar. Bland annat påpekade hon att det privata S:t Görans sjukhus lyckas leverera betydligt mer vård för pengarna än landstingets egna enheter. Hon hänvisade även till en rapport som visar att om vi ska bibehålla dagens kvalitet på vården år 2030 krävs en höjd landstingsskatt med 5 kronor. Och då är vi knappast nöjda idag utan vill ha mer och bättre vård. I det läget bör man rimligen inte hindra nya reformer och privat finansiering.

Läs "Friskare sjukvård i Storbritannien" (pdf) - >

<-- Home
RSS 2.0