Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 14:55:29

19/10/2004 2:21:18 pm
Varför ska någon verka i Sverige? I dagens e-brev från Svenskt Näringsliv skriver undertecknad och Ebba Lindsö om vikten av att genomföra genomgripande förändringar i Sverige mot bakgrund av den internationella rörligheten:
"Förr var länder som öar. Vatten skilde dem åt, det var svårt att röra sig mellan dem. Nu har de flesta länder växt ihop till en enda kontinent. Människor och företag kan lätt röra sig från det ena landet till det andra. ... Den nya situationen ställer krav på att ett land måste skapa en miljö som lockar, inte stöter bort, företag och jobb. Var tredje större företag har flyttat ut verksamhet på senare år. 1987 hade svenskägda företag med dotterbolag utomlands 750 000 anställda i Sverige och 480 000 utomlands. 2002 hade de 520 000 anställda i Sverige och 960 000 utomlands. ... I början av 1990-talet fanns det 37 000 internationella företag med 175 000 dotterbolag. 2002 hade antalet ökat till 64 000 företag med 870 000 dotterbolag. ... Sverige har lyckats förr med att locka produktion. Naturligtvis kan vi lyckas igen. ... Lyckas vi inte med detta kan utvecklingen gå i helt fel riktning. Utflyttningen av jobb och företag kan accelerera. ... Den svenska biten av den globala kontinenten skulle bli alltmer tom och ogästvänlig."
Läs hela kommentaren - >

<-- Home
RSS 2.0