Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-11, 11:21:14

2005-06-30 10:12:27
Rörelsen och engelskan.Europaportalen har debatten om annonsen i Lettland och den fria rörligheten för arbetskraft fortsatt. Hans Tilly kritiserar Fredrick Federley för att, som han påstår, vi som skrev under annonsen bara bad lettiska företag om ursäkt:

"För mig är det en lika stor självklarhet att i stället be det lettiska folket om ursäkt. Det gjorde inte Federley och de andra. De bad företagen om ursäkt för att de inte ostört kunde arbeta utan svenska kollektivavtal för sina anställda."

Men det som står i annonsen är: "We would like to extend our humble apologies to the people of Latvia." Och det blir, i all enkelhet, ungefär följande på svenska: "Vi vill framföra vår ödmjukaste ursäkt till det lettiska folket."

Har Tilly inte läst annonsen? Eller kan han inte engelska? Rimligen debatterar han inte det han inte har läst, så han kan nog inte engelska. Och det är han långt ifrån ensam om i rörelsen. Ofta är det direkt pinsamt att se s-ministrarna i internationella medier. Eller på konferenser; både Hans Karlsson och Jens Orback har nyligen förorsakat rodnad bland svenskar och förvåning bland övriga på internationella konferenser.

Att kunna engelska i dessa positioner är inte bara fråga om att behärska ett i och för sig viktigt verktyg. Det är fråga om varifrån man får sina intryck och om man har tagit del av världen utanför Sverige. Kan dessa personer inte engelska läser de uppenbarligen inte Economist eller utländsk litteratur, ser inte på CNN och diskuterar inte med engelska, italienska eller lettiska kollegor. Den inskränktheten oroar lika mycket som den förklarar.

<-- Home
RSS 2.0