Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2020-08-11, 11:46:56

2005-06-30 15:44:29
Feldt vill dra i nödbromsen. Idag argumenterar Kjell-Olof Feldt på DN-Debatt för en mer expansiv finanspolitik. Han vill ha en högsta marginalskatt på inkomst på 40 % - en sänkning på nästan 20 % - och sänkta skatter på arbete. I dagens värld är de höga skatternas börda till stor skada för Sverige, påpekar han. Företag och jobb flyttar i en aldrig tidigare skådad takt.

Så långt allt väl. Men han vill inte dra ned de offentliga utgifterna. Han argumenterar med andra ord som socialdemokraterna gjorde i opposition 1991-94. Budgetunderskott är inga problem, vi ska låna till att få fart på hjulen. Feldt må ha rätt i att penningpolitiken snart inte kan bli mer expansiv och att det då är finanspolitiken som återstår - för den som vill bedriva keynesiansk ekonomisk politik.

Men problemen är av strukturell art. Vi har en samhällsmodell där höga skatter belastar produktiv verksamhet, där offentliga monopol hindrar nya företag och jobb, där arbete inte lönar sig, där arbetsmarknaden är reglerad och kollektiviserad. Sänkta skatter är en början på att ta sig ur modellen, men de ska inte vara av tillfällig art, motiverade av en önskan om tillfälliga stimulanser. I så fall tjänar de bara till att flytta fokus från de grundläggande förändringar som behöver göras.

<-- Home
RSS 2.0