Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:16:40

2005-07-01 10:03:23
Kriminalisera avtalsbrott. Centerpartiets stämma beslutade att partiet vill avskaffa fackföreningarnas rätt till sympatiåtgärder. Detta har lett till en omfattande debatt - och en viss förvirring om begreppen, där språkbruket har en slagsida åt ena hållet. Centern och de som stödjer deras uppfattning har börjat tala om plikt medan facket talar solidaritet.

Sympatiåtgärder låter fint. Nära begrepp som just "solidaritet". Men vad det handlar om i sak är ju legaliserat avtalsbrott. Säg att en arbetstagare - eller en fackförening för arbetstagarens räkning - kommer överens med en arbetsgivare och tecknar avtal. Ska då den arbetstagaren, eller alla fackets medlemmar, få tas ut i strejk bara för att man på en helt annan plats inte kommer överens? Det har ju inget med den arbetsplatsen att göra, eller dess avtal och arbetstagare. De är ju överens och har skrivit på.

Detta är fråga om huruvida man vill legalisera eller kriminalisera avtalsbrott, inget annat. Och saker ska väl kallas vid sina rätta namn?

<-- Home
RSS 2.0