Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 02:56:45

2005-07-02 10:43:06
Sympati-lockout? S k fackliga sympatiåtgärder är i praktiken legaliserat avtalsbrott. Medarbetare tas ut i strejk på en arbetsplats där avtal har skrivits på bara för att man någon helt annanstans inte är överens. En person uppmärksammade mig på att dess orimlighet kan belysas i frågan: ska arbetsgivare få genomföra "sympati-lockout"? Ska en företagare få starta en lockout av medarbetare trots att de har skrivit avtal bara för att man någon annanstans inte är överens?

<-- Home
RSS 2.0