Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 05/03/2024, 15:12:38

21/10/2004 11:51:02 am
Liberal Debatt: "Optimistiskt och lovvärt". I det senaste numret av Liberal Debatt, som har tema välfärd, skriver avgående redaktör Karin Ekdahl-Wästberg om min bok i ledaren. Hon skriver att undertecknad "argumenterar livligt för att den stora statens fall är nära" och lyfter fram fakta från boken. Anslaget kallas "optimistiskt och lovvärt". "I en tid när de flesta politiker diskuterar om det är staten, landstinget eller kommunen som skall ha den politiska makten tycks få komma ihåg att bemyndiga individen", skriver hon.

<-- Home
RSS 2.0