Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 04:59:31

2005-07-02 10:55:43
De(s)peration om jobben. Den politiska ledningen i Finansdepartementet ska i veckan ha kallat till ett möte med samtliga medarbetare. Ämnet var jobben. Alla tjänstemän ska ha uppmanats att lägga allt annat åt sidan än att fokusera på nya förslag för att öka sysselsättningen. Med de sedvanliga restriktionerna, troligen, om att inga av de verkliga orsakerna till arbetslösheten (höga skatter, offentliga monopol, regleringar, höga ersättningsnivåer m m) får angripas. Desperationen från regeringen blir alltmer uppenbar. De misslyckas i den allra viktigaste frågan om jobben. Problemen beror i grunden på deras samhällsmodell med en stor stat, och de saknar i grunden förmåga att säga det och presentera vägar framåt. Hur går desperationen ihop med det sedvanliga officiella positiva budskapet att Sveroige går så bra och att vi ligger högt i vissa mer teoretiska undersökningar?

<-- Home
RSS 2.0