Johnny Munkhammar skrev på denna blogg från 2004 till sin död 2012. Bloggen är upprätthållen som ett minne och som referens till Johnnys arbete av Johnny Munkhammars minnesfond.

This blog was operated by Johnny Munkhammar from 2004 until 2012 when he passed away. This blog is now in a memorialized state and operated by the Johnny Munkhammar fund.
Prenumerera på nyhetsbrevet munkhammar.org
Tuesday 2021-11-30, 03:35:55

2005-07-04 10:01:21
Hägglunds "Compassionate Conservatism". Nu på plats i ett soligt Visby, hemma på ön! Fastlänningar som steg av planet undrade vid mötet med den sedvanliga gotländska sommaren om de möjligen hade landat på Mallorca. Härmed startas Almedalsbloggen!

Kristdemokraternas Göran Hägglund var först ut av partiernas företrädare igår. Partierna står för en bråkdel av de ca 150 arrangemangen, men eftersom de har mest med maktspelet att göra tar de större delen av utrymmet i media. Och det gjorde Hägglund; han fick fram en rad budskap och inte minst framkom hans trevliga och roliga personlighet.

Mycket fokus blev det på förslaget om skoluniform som ett medel mot mobbning. Förslaget har flera positiva aspekter, inte minst lärdomarna från Lorraine Monroes framgångar i Harlem. Mest intressant är kanske att det är ett förslag av typen språkkrav, som Folkpartiet ställde. I en liten symbolfråga kan en sjö av värderingar skönjas.

Det finns definitivt en potential för en konservativ våg i Sverige. Till och med Linda Skugge har noterat detta. I en tid av snabba förändringar söks trygghet. Vänsterns svar är staten. Liberalernas svar är hos individen. De konservativa erbjuder traditionell etik och moral. Ofta delar man som liberal inte dessa värderingar, men det finns ett sympatiskt drag i att söka trygghet utanför staten. I själva verket är ett starkt värderingsburet samhälle troligen en orsak till att USA har en mindre statsmakt.

<-- Home
RSS 2.0